Carreg Llywelyn

Mae Carreg Llywelyn yn sefyll i'r gogledd o'r pentre yn agos i'r Foel Las (Hen Voelas).

Yn wir, copi yw hwn. Mae'r carreg wreiddiol yn sefyll rwan yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd. Credir mae mynachod Abaty Aberconwy cododd y garreg fel diolch i Llywelyn Fawr am dir yn agos i Bentrefoelas yn y drydydd ganrif ar ddeg.

Am fwy o fanylion gwelwch wefan Ein Treftadaeth.