Aelodau

Cadeirydd:
Gerallt Jones
Tain y Maes
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0LR
Is-gadeirydd:
Dewi Ll Evans
Cwrt y Llyn
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0TR
Gari B Jones Fron Bella
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0TE
Edmund Rees Allt Wen
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0LH
Alun Owen Gallt Celyn
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0PD
Gwynfor H Roberts Hendre Llan
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0AT
Paul I B Weston Penrhyn
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0LW
Clerc:
Enid Williams
Tyn y Pant
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0LU
01690 770365
Cynghorydd Sir:
Garffild Lewis