Aelodau

Gerallt Jones Tain y Maes
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0LR
Cadeirydd:
Dewi Ll Evans
Cwrt y Llyn
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0TR
Gari B Jones Fron Bella
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0TE
Edmund Rees Allt Wen
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0LH
Alun Owen Gallt Celyn
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0PD
Is-gadeirydd:
Gethin Pyrs
Bank House
Pentrefoelas
Betws y Coed
LL24 0HU
Gwynfor H Roberts Hendre Llan
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0AT
Clerc:
Enid Williams
Tyn y Pant
Pentrefoelas
Betws y Coed LL24 0LU
01690 770365
Cynghorydd Sir:
Garffild Lewis