Y Cyngor

Mae'r Cyngor Cymuned yn cynnwys saith aelod ar hyn o bryd.

Mae'r etholiad i'r Cyngor Cymunedol pob bedwar mlynedd ar yr un diwrnod a etholiad i'r Cyngor Sirol. Nid oes etholiad dim ond os oes cystadleuaeth am y sêt ar y cyngor.

Mae'r cyngor cymunedol yn gyfrifol am warchod ffyrdd yn yr ardal, a gadael i'r awdurdodau sirol wybod pan mae eisio gwaith trwsio arnynt.

I gysylltu â'r cyngor, defnyddiwch ein tudalen cyswllt.

Gwelwch hefyd:

Cyfarfodau'r Cyngor

Chwefror 2020
03
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod Misol
Agor i'r Cyhoedd
Canolfan Cymuned (Yr Ysgol)
Mawrth 2020
02
Dydd Llun
19:30
Cyngor Cymuned
Cyfarfod Misol
Agor i'r Cyhoedd
Canolfan Cymuned (Yr Ysgol)